Als Alles IS zoals het IS en als je bewust bent van de wetmatigheid in jezelf (die gevormd is door bewustzijn) dan weet je waarschijnlijk ook wat bedoeld wordt met ‘Niets Ben Ik en Alles Ben Ik’.

Mocht je dit herkennen dan ben je waarschijnlijk ook bewust van het feit dat je een heel hoog bewustzijnsniveau bezit. Misschien dat je zelfs al kunt zeggen: ‘Ik ben volledig mezelf!’

Niets is zo moeilijk en gelijktijdig zo gemakkelijk om in het midden te verblijven van jezelf. Dat midden houdt in dat je volledig in het NU verblijft zonder oordeel, zonder denken én zonder beeldvorming. Want zodra je je bewust bent van het Niets, weet je ook dat alle antwoorden Al in je Zijn. Deze antwoorden bevinden zich in jouw Zelf omdat in iedere vraag die je jezelf stelt tevens jouw antwoord ligt waardoor je merkt dat jijzelf een ‘lopende computer’ bent die continu kan putten uit de Goddelijk Bron. Die bron is het middelpunt van jezelf en is de verbinding met je hart.

Die bron is te herkennen als je eerst leert om van jezelf te houden. Dát gegeven is jouw hedendaagse ijkpunt. Dat je beseft dat je eerst volledig jezelf moet accepteren wil je zover zijn dat je toegang krijgt tot deze onuitputtelijke bron van informatie. Die informatie is de wijsheid van het hart en geeft jou een connectie met je Hogere Zelf. Je Hogere Zelf is je tweede auraveld, dat boven je hoofd hangt (die afstand is afhankelijk van je bewustzijnsgraad) en gevormd wordt door puur wit Licht. In je Hogere Zelf bevinden zich álle antwoorden, álle informatie die je nodig hebt om te evolueren naar je Wáre Zelf.

Je Ware Zelf is de bewustzijnsgraad die je ooit hebt opgeslagen en waarin je de puurheid van jezelf kon ervaren. Deze graad van bewustzijn bezit iedereen. Ieder mens is een deeltje bewustzijn. Een bewustzijn waardoor je gaat beseffen dat we allemaal uit eenheid zijn geboren, een ‘Opstanding vanuit het vlees Gods’. Deze benaming is er niet zomaar omdat het omzetten van de materie hieraan voorbij gaat. Voordat de materie kan worden omgezet zal het eerst in de ‘Geest’ aanwezig moeten zijn wil het kunnen bestaan en gezien worden. Dit proces is de omzetting van Geest naar het “Het”. En het “Het” is het neerdalen van de Heilige Geest, waardoor de informatie kan worden opgenomen en worden herkend.

Als je wilt ontdekken wie en wat we allemaal Zijn, ik bedoel hiermee écht Zijn, dan heb je de materie dus nodig om te leren…

De beeldvorming die daaruit ontstaat is het naar beneden trekken van het Licht naar de vorm en waardoor je gedachten kunnen mee resoneren op de trilling die het je brengt. Want als alles voorbedacht en voorgeprogrammeerd is, en jijzelf een verbinding hebt met het universum, dan is er niets zo wezenlijk als de mens zelf die controle kan uitoefenen op zijn eigen staat van Zijn. Want juist door te leren in het midden te verblijven, in het NU, en door te kijken naar wat de beeldvorming brengt, kun je tevens leren wat het verschil is. “Niets IS Het”, wat het juiste brengt voor het ontdekken van jezelf. De wetten van het universum liggen in jou, in ieder mens verspreid in een chronologische vorm van gedisciplineerde wetmatigheden die ontdekt kunnen worden door enkel te luisteren naar jezelf. Door de beeldvorming te omarmen, door die weten te waarderen op zijn juiste hoedanigheid waardoor je het oordeel laat voor het wat het is, kan je die ervaren in jezelf. Jouw denken gaat hiermee wel vandoor maar het zal altijd een blijvende indruk achterlaten van een klein “Halleluja” momentje. Zo’n moment is te ervaren als je verblijft in het midden van je hart en waardoor je bewust wordt van de kosmos in jezelf.

Met daarbij de wetmatigheid, de illusie die deze voorbrengt kun je dus toch stap voor stap de eenheid, het Licht in jezelf gaan ontdekken.

Dus mocht je het bovenstaande herkennen, weet dan dat er niets voor niets is en dat jijzelf kan sturen met de kosmische wetgevingen die in jouw Zelf zijn opgeslagen. Niet voor niets ben jij een oude ziel in een prachtig ‘materiejasje’, geboren op aarde om al deze verschillen te leren ontdekken.