UNIVERSEEL ONDERWIJS INSTITUUT
MULTIDIMENSIONAAL ONDERWIJS VOOR DE NIEUW UNIVERSEEL DENKENDE MENS

Het Universeel Onderwijs Instituut (UOI) is een opleidingsinstituut dat zich inzet voor het bevorderen van het eenheidsbewustzijn vanuit de Universele Leer van Eenheid. Met het motto “alle kennis bezit je al” is er de afgelopen jaren hard gewerkt om de unieke combinatie van eenheidsbewustzijn, educatie en meditatie beter te positioneren.

Het Universeel Onderwijs Instituut presenteert ieder seizoen diverse multidimensionale seminars, cursussen en workshops die gerichte kaders bieden om het Nieuwe Universele Denken te laten integreren. UOI heeft een educatieve functie en organiseert daarnaast ook een reeks voorlichtingsactiviteiten voor een breed publiek.

VOOR WIE?
Voor iedereen die behoefte heeft aan voorlichting, het fijn vindt om bezig te zijn met innerlijke bewustwording, zelfreflectie en spiritualiteit.

Spiritueel: Theoretisch en praktijkgericht seminars, cursussen en workshops.
Voorlichting: BDE, HSP, hoogbegaafdheid voor volwassenen en kinderen, lezingen en bedrijfspresentaties.
Coaching: persoonlijke begeleiding HSP, therapeutische gespreksvoering.

Wat heeft het universeel onderwijs u te bieden?
Universeel onderwijs biedt gerichte kaders om het universele gedachtegoed in banen te leiden. Deze kaders zijn nodig om de informatie op een juiste wijze in het denken op te nemen en te laten integreren. Want iedere informatie die ‘her-innerd’ en begrepen wordt, doordat het ‘gedownload’ is, zal een verandering en verhoging van Zijn weergeven.  

Hoe gaan wij te werk?
Universeel onderwijs kan zowel theoretisch als praktisch worden gevolgd. Het praktische gedeelte bestaat uit het ontdekken van vernieuwde meditatiedisciplines (eenheidssysteem) met daarnaast diverse creatieve workshops.

Tijdens iedere les worden in een overzichtsmap aantekeningen gemaakt van datgene wat ervaren en begrepen is.

De vernieuwde meditaties bestaan uit zowel passieve alsmede creatieve oefeningen, zodat de universele kennis op verschillende manieren wordt beleefd.

Wat mag u van ons verwachten?
Als opleidingsinstituut zullen we tijdens de lessen en in de perioden van bewustwording iedereen persoonlijk en op z’n eigen niveau benaderen. Het systematisch overzetten van informatie zal in het bewustzijn van de persoon in kwestie een inherente bevordering en een blijvende indruk achterlaten. Door de vereenzelviging wordt men niet meer beïnvloed door de opgedane emoties die in de weg zaten en voelt men zich erkend.

Deze (systeem)zelfbeheersing is een innerlijke meerwaarde door de bevestiging die iemand krijgt. Wij zijn van mening dat iedere vorm van herkenning een gevolg is van datgene wat iemand heeft gedacht. Door deze gedachten te bekijken en los te laten kunnen problemen worden opgelost.

Waarom werken wij met innerlijke vereenzelviging?
Wij werken met deze innerlijke condities, omdat alle informatie innerlijk al aanwezig IS. Wij beseffen dat iedereen zijn eigen informatie bezit en kan putten uit het Zelf. Het Zelf dat iemand zelf is en de bewustwording van de persoonlijkheid inhoudt. De persoonlijkheid is verbonden met en een gevolg van vele opgedane ervaringen, die niet alleen opgedaan zijn in dit leven, maar ook tijdens reïncarnaties. Hierdoor is men niet alleen een aftreksel van Licht, maar ook een doorlopend informatiesysteem dat beheerst kan worden. Maar de informatie moet eerst worden herkend, voordat er kan worden overgegaan naar totale Zelfbeheersing.

De innerlijke bewustwording die beheerst wordt, geeft een bevestiging weer van de informatie die Al aanwezig was. De informatie is dan ‘gedownload’ vanuit het Hogere Zelf.

Hoger Bewustzijn, hoe kan dat worden bereikt?
Door de aspecten te herinneren kunnen onvolkomenheden losgelaten worden, wat ervaren wordt als een innerlijke opwaardering. Elke opwaardering verandert iemands Zijn en alles wat innerlijk plaatsvindt kan herinnerd en genoteerd worden.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Iedereen die denkt dat hij of zij over zijn eigen informatiesysteem kan beschikken, kan zich aanmelden.

Onze bedrijfsvisie
Aangezien ieder mens een eigen persoonlijkheid bezit, zal iedereen zichzelf anders ervaren. Het lesaanbod zal verschillend worden ervaren, omdat de informatie die waargenomen wordt enkel een inhoudelijk fragment vertegenwoordigt van wat iemand zelf IS. Het niveau van Hoger Bewustzijn is niet voor iedereen weggelegd, maar kan wel sneller benaderd worden als de aspecten worden herkend. Door de informatie te bekijken en deze op te slaan in het DNA- systeem (het Zelf) kan door loslating een procedure worden opgestart waardoor het niveau van Hoger Bewustzijn kan worden bereikt.

Iedereen kan het onstoffelijke Zelf ervaren als de opperste concentratie wordt beheerst.

Met deze visie als uitgangsbasis kan men zichzelf op onstoffelijk niveau ‘verwonderen’. Door de beelden te laten integreren in het denken, zullen de universele werkelijkheden, naarmate iemand zichzelf disciplineert in deze techniek, steeds duidelijker worden.