Doelstelling en kernwaarden Universeel Onderwijs Instituut
d.d. 4 september 2014

1.1. De verbindingen die in de meditatietechnieken kunnen worden ondervonden, sluiten aan bij de snelle ontwikkeling van het Nieuwe Universele Denken. Dit is een vrijheid van denken die de doelstelling bevordert, waardoor de energieën van de onstoffelijke werelden gezien en begrepen kunnen worden. Deze bewustwording staat centraal in de hedendaagse maatschappij en levert een bijdrage aan de mens zelf.

1.2 Universeel Onderwijs staat voor de innerlijke bewustwording van de mens die het Nieuwe Tijdperk ingaat. De evolutieperiode van het Universele Denken staat hierin voorop, waardoor iedereen de gelegenheid krijgt het Universele Denken in zichzelf te ontdekken en daarmee zichzelf te ontdekken. Dit is de uitgangsgedachte die het Universele Denken laat zien aan iedereen die zich hiervoor openstelt, waardoor de universele wetten herkend kunnen worden.

1.3 De wetten die herkend worden, zullen een meerwaarde zijn voor de persoon die dit ondergaat en die zichzelf kan herkennen in de paradoxale gedachte die vanuit het Universele Denken ontstaat. Deze nieuwe denkwijze zal niet alleen een meerwaarde vormen, maar zal ook een bevestiging geven, zodat iedereen die zich heeft opengesteld zichzelf zal ‘verwonderen’ over de onstoffelijke gebieden die getoond worden.

1.4 Vanuit deze uitgangspositie zullen de wetten onderwezen worden, op een zodanige manier van lesgeven dat een ieder die de lessen volgt zichzelf kan en mag blijven en zijn natuurlijke staat van Zijn kan en mag behouden.

1.5 Aan een ieder die deze lessen zal volgen, zullen de wetten zodanig onderwezen worden dat deze inherent aanwezig zullen zijn en blijven, omdat ieder onderwijs dat door get UOI wordt aangeboden de herkenning zal geven van de universele aspecten in het NU. Universeel onderwijs is bedoeld om juist deze aspecten in kaart te brengen en om de persoon in kwestie kaders te verschaffen voor zijn persoonlijke ontwikkeling.

1.6 De persoon in kwestie zal zich openstellen en zich inspannen om deze lessen te laten integreren in zichzelf, waardoor de lessen en de ‘verwondering’ opgenomen kunnen worden in het denken. Wij verwachten van de leerling dat inspanning en ontspanning samenvloeien tijdens de aangeboden lessen, zodat niet alleen de meditatie, maar ook het theoretische gedeelte wordt opgenomen in de deelnemer zijn of haar gedachtegoed: doordat een vereenzelviging heeft plaatsgevonden tijdens het universele onderwijs.

1.7 Het Universeel Onderwijs Instituut distantieert zich van persoonlijke vraagstukken en andere ontwikkelingen welke niet relevant en onderbouwend zijn voor de kernwaarden waar het instituut voor staat. Het Universeel Onderwijs Instituut stelt zich niet aansprakelijk voor deze ontwikkelingen tijdens de lessen.

1.8 De vereenzelviging van de Kosmische Grondwetten zullen zodanig onderwezen worden dat een ieder die deelneemt aan de lessen een meerwaarde zal ontvangen voor zijn persoonlijke ontwikkeling. Deze meerwaarde zal alleen op onstoffelijk niveau plaatsvinden, waardoor iedereen zichzelf kan verplaatsen in het aspect dat hij of zij tegenkomt. Dit is de doelstelling en het uitgangspunt van het universele onderwijs, waarin iedereen zichzelf tegenkomt en kan zien in het Licht dat hij of zij zelf IS.

1.9 Het Universeel Onderwijs Instituut heeft hierin geen bemoeienis, daarom kan de ervaring die men heeft niet neergelegd worden bij het instituut. De ervaringen die men opdoet, zullen enkel vanuit de persoon in kwestie komen en zullen afhankelijk zijn van de concentratie in het NU. Het NU dat onderwezen zal worden, zal een inhoudelijke invloed uitoefenen op de gradatie van het Zijn.

2.0 Het instituut zal nimmer iemand schade berokkenen en zal altijd opereren vanuit de staat van Liefde. Deze staat is het niveau van Hoger Bewustzijn, waardoor de goddelijke wereld zal en kan werken. Deze staat zal zolang als het nodig is aanwezig zijn en doorgrondelijk een bevestiging geven, waardoor de lessen gevolgd kunnen worden. Deze lessen zullen dan een uitwerking hebben die inherent en doorgrondelijk aanwezig en blijvend opgeslagen zijn.

2.1 De lessen zullen zowel praktisch als theoretisch te volgen zijn en zullen een ieder die zichzelf openstelt inhoudelijke informatie verschaffen. Deze informatie zal openlijk gedeeld worden, zodat deze verstandelijk en inhoudelijk verduidelijkt kan worden door de initiatiefnemer. Deze zal dan ook, volgens de opgestelde regels, vertrouwelijk met de informatie omgaan en, indien nodig, deze in een staat van vertrouwen uitleggen.