Wat is Universeel Denken?

Universeel denken geeft je een andere kijk op alles wat bestaat. Het laat je bewust worden van het feit dat ieder mens een goddelijke persoonlijkheid IS, een eenheid op zich.

Universeel denken is een nieuwe manier van denken die het niveau van Hoger Bewustzijn onderbouwt en aansluit bij de hogere geestelijke gebieden van Licht. Iedereen heeft in vele, zowel stoffelijke als onstoffelijke, levens veel informatie opgeslagen. Hieronder valt ook de kosmische informatie die nu ‘her-innerd’ kan worden in het NU. In het NU kan iedereen zijn eigen kosmische informatie ‘downloaden’ vanuit zijn Hogere Zelf, waardoor er kennis kan worden gemaakt met het Nieuwe Universele Denken.