Het coronavirus heeft ons leven behoorlijk ontzet. Niets is meer zoals voorheen. We kunnen met recht zeggen; de wereld ligt zo goed als stil! Alleen, de fase waarin we nu leven is een belangrijk onderdeel van onze collectieve blauwdruk oftewel een opgeslagen evolutionair onderdeel van en ín onszelf.

Uiteraard kunnen we proberen om deze fase over te slaan maar is dat wel de bedoeling?! Ik denk het niet …

Deze stilstand kan gebruikt worden als een rustpunt, een moment van bezinning, een pauze voor onszelf. Een evolutionair proces van heling zowel ín als vóór onszelf. Bedoeld om collectief te ontwaken. Vanuit deze stilstand kunnen we dus flinke stappen voorwaarts doen.

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet en zijn we massaal aan het ontwaken! Alleen staan we nu voor een dilemma… want hoe nu verder? Welke lessen trekken we uit het gehele corona probleem? Waar staan we nu? In wat voor wereld willen we verder leven en hoe gaan we die nieuwe wereld creëren? Maar vooral… wat zegt dat over mij?!

Ik, jij, allemaal zijn we onderdeel van het collectief. Samen worstelen we allemaal met dit soort vragen en óók daarin lijken we in stil te staan. Tenminste… dat kan zo voelen! Alsof er geen schot zit in onze ontwikkeling.

Wat is er aan de hand en waarom voelt dat zo?

Ik zal het uitleggen…
Op dit moment vindt er op energetisch niveau iets bijzonders plaats…

Collectief zijn we precies in het midden van een tussenfase beland. Een tussenfase waarin het voelt alsof we het ergens wel weten maar het nog niet zo ervaren. We hebben het hele plaatje nog niet rond.
Met andere woorden… op dit moment weten we hoe het níet moet en wat we níet willen alleen we weten nog niet hoe het wél moet en wat we dan wél willen!

Dit duivelse dilemma, brengt diepe onzekerheid met zich mee en is de energie die we nu aan het doorvoelen zijn. Collectief zijn we nu precies op het middelste gedeelte beland. Deze energie is te voelen als een ‘innerlijke leegte’ en is het laagste gedeelte van de golf beweging. Deze leegte vertegenwoordigt de bodem in onszelf en waarin twee helften de EENWORDING ondergaan. Een energetisch momentje dat verraderlijk kan aanvoelen maar uiteindelijk een feestje waard is…

Ik zeg dat niet zomaar…
Want als alles energie is en alles een trilling heeft en zelfs ons evolutieproces meebeweegt op de ‘toon’ van het universum, synchroon loopt met onze ademhaling, een golfbeweging is vanuit onszelf dan is nu hét moment aangebroken dat we een nieuwe wereld kunnen creëren vanuit onszelf!

Dit kunnen we allemaal. Zowel energetisch als collectief staan we er nu allemaal zo voor. Vanuit deze golfbeweging, vanuit deze bodem met leegte en AL kunnen we nu grote stappen zetten. Want als de bodem is bereikt dan kunnen we alleen nog maar stijgen.

Dit alles is bedoeld om ons te laten ontdekken wie we Zijn, wat we Zijn en om zo de juiste keuzes te maken die er toe doen! Oftewel, geen half werk meer maar voluit leven vanuit ons hart, in verbinding met onszelf. Een nieuwe wereld die nu echt vanuit onszelf zal moeten komen. Een toekomstig feestje ín en vanuit onszelf!

Maar we hebben tevens te maken met het volgende…
Binnen het hele collectieve gebeuren zijn we te allen tijde vrij om te groeien op onze eigen manier. Allemaal maken we een persoonlijke ontwikkeling door, met een bijbehorende trilling en vrije wil. Met andere woorden … we mogen er ook voor kiezen om te blijven staan waar we nu staan!

Stel dat we blijven hangen op dat dieptepunt? Stel dat we niets doen?
We kunnen onszelf blijven vasthouden aan datgene wat we kennen omdat dat veilig voelt en vertrouwd. Ook dat is prima. Ook dat is helemaal oké! Iedereen mag kiezen wat bij hem of haar past!

Want als we ervoor kiezen om verder te gaan, om zo in stijgende lijn onze trilling te verhogen dan gaan we automatisch ervaren dat er helemaal geen goed of fout is!
Dan ervaren we geen grenzen, geen goed of fout, geen hoger of lager, geen beter of minder meer. Want het Nieuwe Universele Denken zal steeds meer in ons persoonlijk systeem (auralichaam) worden geïntegreerd. We gaan ontdekken dat alles er AL IS…

Kortom, het is dus tijd om te kiezen. Ga jij voluit naar voren of blijf je staan waar je staat?

Iedereen kan deze rustperiode dus naar believe benutten. Ieder voor zich om vanuit verbinding de antwoorden te vinden die er toe doen. Een kans om mee te bewegen op de ‘toon’ van universum en om het leven voluit te bezien vanuit het hart. De verbinding en eenheid te ervaren en gewoon er te Zijn voor alles dat leeft.

Zijn we zover dat we het leven al zijn facetten durven te vieren en om deze nog mooier te maken dan voorheen? Ik hoop het en ben zeker benieuwd wat iedereen gaat doen…!

Elisabeth van Gelder