Ook zo’n moeite met alle energetische opwaarderingen? Merk je dat je steeds gevoeliger wordt? Ja?! Alles in het leven heeft een reden. Want iedere opwaarderingen heeft ervoor gezorgd dat je nu kunt leven vanuit een nieuw bewustzijnsveld.

De eerste fase is eindelijk afgrond. 2018 is dan ook het jaar van de Nieuw Universeel Denkende Mens.

Wil je de energetische opwaarderingen begrijpen moet je enigzins kunnen ‘omdenken’. Dit omdenken is nodig omdat je met het verstandelijk denken niet meer verder komt. De opwaarderingen die we de laatste jaren allemaal bewust of onbewust hebben ervaren zijn alleen te begrijpen vanuit je gevoel, vanuit je hart. Want alleen jouw hart is de WARE ‘taal’ van jezelf. Niks anders! Die taal ben jijzelf en is de vernieuwde energie die je nu uitzendt. Die energie is jouw persoonlijke trilling én waarheid.

Oké, prima om meer te luisteren naar je jezelf. Niks mis mee, om nog meer te leven vanuit je hart. Maar wat je waarschijnlijk niet beseft is dat je ondanks alle vernieuwingen nog steeds een halve waarheid ervaart.

Om de energetische opwaarderingen écht te begrijpen is het de bedoeling dat je jouw waarheid gaat ervaren vanuit jouw vernieuwde geïntergreerde level. Dit level is het vernieuwde bewustzijnsniveau waardoor je voorbij de illusie kijkt! Daarvoor waren de energetische opwaarderingen bedoeld! Jouw waarheid is nu wezenlijk verbonden met eerlijkheid! Oprechte eerlijkheid!

Dus als je de opwaarderingen wilt begrijpen dan kan je net als voorheen, door bij jezelf naar binnen te gaan in het NU, een verbinding aangaan met je hart. Alleen, deze zal dan automatisch verbonden zijn met jouw nieuwe bewustzijnsniveau!

Geen probleem, je kan dat? Goed zo! En dan?

Als je zover bent en je bent bereidt om de nieuwe verbinding aan te gaan – je keert jezelf naar binnen (in het NU) en je kijkt in alle eerlijkheid opnieuw naar jezelf – dan zul je merken dat jouw waarheid iedere keer verschuift. En iedere verschuiving weerspiegelt jouw innerlijke groei, alleen vanaf 2018 behoorlijk versneld!

Waarschijnlijk valt het kwartje al.., iedere opwaardering die je hebt gevoeld was bedoeld om jouw groeiproces te bespoedigen. Het is nu tijd om de punten in jezelf af te ronden, om volledig jezelf te worden. Dit zijn, voor vele onder ons, de laatste innerlijk processen die nu afgerond kunnen worden door telkens een verbinding aan te gaan met je hart. Door dit te doen word je niet alleen gevoeliger maar ook wijzer. En doordat de inzichten nu écht vanuit jezelf komen, doordat deze zonder de illusie zijn en dan automatisch doorvoelt en doorleeft worden, kun je nu harder groeien dan ooit.

Elk inzicht komt nu rechtstreeks vanuit je hart, vanuit een vernieuwd systeem. Je kunt nu eindelijk voluit leven vanuit je hart. Je gaat hierdoor niet alleen anders naar jezelf kijken maar je gaat ook anders denken. Ik bedoel hiermee: Universeel Denken!

Iedere energetische opwaardering heeft jou meer in balans gebracht waardoor je nu verder kunt kijken dan voorheen. En daarnaast kun je nu ook meer voelen! Zelfs de Alomvattende Liefde is te herkennen. Ook die Liefde is een onderdeel van jouwzelf en behoort bij het nieuwe level!

‘Mooi, leuk, prachtig’, zou je nu kunnen denken! Maar waarvoor is die Liefde bedoeld?

Door de Liefde te herkennen kun je jezelf terugzien in een ander, in alles wat leeft! Met andere woorden, het universum en de eenheid liggen voor het grijpen.
De nog dieper gelegen inzichten kunnen hierdoor bij je naar boven komen… als een innerlijke herinnering. Ik noem dit fenomeen: ‘Schouwen’. Oftewel kijken met je hart. Je kijkt dan zonder oordeel, zonder beeldvorming, zonder enige emotie, voorbij de illusie. Dat.., lieve lezer, is de WARE taal van het hart. En dat kun jij nu ook ontdekken!

‘Ehhh, fantastisch, ik snap het en ben er helemaal klaar voor’, denk je nu misschien. Maar hoe werkt dit proces bij anderen?
Ondanks dat de huidige opwaarderingen een collectief proces is zal iedereen het toch anders ervaren. Deze verschillende ervaringen hebben te maken met de werkelijkheidsgraad die iemand bezit. Iemand z’n werkelijkheid is verbonden met zijn of haar persoonlijk bewustzijnsniveau. Oftewel, belevingswereld.

Kortom, waarheid en eerlijkheid is wel de taal van je hart en is tevens jouw persoonlijk trillingsniveau. Maar ondanks dat zie je enkel wat je bent, je ziet wat je denkt. Dat is een wetmatig proces. Je kunt alleen datgene zien, horen en voelen wat bij jouw trillingsniveau past. Je kunt niets meer maar ook niets minder ervaren dan wat je bent. Zelfs niet als je dat wenst. Je bent, net als iedereen, ‘gevangen’ door je eigen werkelijkheid. Jouw werkelijkheid is op dit moment nog steeds gekoppeld aan de illusie. Maar zoals je nu wel begrijpt… dat hoeft! Je kunt nu bewust kiezen om jezelf nog dieper gade te slaan.

Jijzelf kunt jouw huidige leerproces nu beïnvloeden. Ga je ervoor? Durf jij jezelf te toetsen aan eerlijkheid, oprechtheid? Wil jij de illusie ombuigen?

Ja? 2018 is dan ook het jaar waarin dit allemaal kan!

We hebben allemaal hard gewerkt, vele opwaarderingen gevoeld en doorvoeld. Mischien dat je lichaam nog wat rust nodig heeft maar de WARE werkelijkheid kan nu eindelijk naar boven komen.

Lieve lezer.., voel, doorvoel en beleef, geniet van alle vernieuwingen, wees Niets en Eén met Alles.
Ik wens je vanuit het dieptste van mijn hart, een prachtig uiteinde, een gezond en liefdevol 2018!

Liefs,
Elisabeth van Gelder.

Schrijfster van het multi-dimensionale boek Gelijk als Goden,
deel 1 van de Eliah Kronieken & docent eenheidsleer.
www.eenheidsleer.nl

Dia1