Zwaluwen zo ver
vanuit het Oosten
ziehier geland.
Zonder iets
alleen zijzelf.

Gekwakel in het donker
wat zou dat zijn?
Niemand die het Weet
want zwaluwen
denken niet.

Zeven lentes jong
dan pas zullen ze Weten
wat ze zijn geworden,
zwaluwen op de grond.

Dagen gaan voorbij
waarop zij zwerven
in het donker van
de aarde
zoekend naar het
Licht van de zon.

Zwaluwen zijn wij
onwetend van Alles
wat leeft
stervend gaan wij door
tot onze aarde begeeft.

Zoals de wet beschrijft
zullen wij lijden
gekortwiekt door het donker
zijn wij niet in staat
te vliegen naar de zon.

Gevangen in het net
der aarde
moeten wij leven
in een kooi
wie helpt ons, om te
vliegen naar de zon.

Zwaluwen uit het duister
Wees Niets en luister naar
het gekwakel in jezelf
zodat jijzelf zal Weten
dat duisternis Licht IS
en Licht duister IS.

De zon IS voor Alles
en iedereen die leeft
op aarde
die hoopt op Liefde
vanuit het Al
zodat zwaluwen
kunnen vliegen
zwaluwen vooral.

Elisabeth van Gelder