Wat is tijdloos reizen?

Tijdloos reizen is een innerlijke verplaatsing van punt naar punt. Het Universele Denken laat ons inzien hoe dit werkt en wat zo’n punt is. Door middel van het NU, het vacuüm van denkkracht, kan dit punt worden ervaren. Dit nieuwe referentiepunt is het bewustzijnsniveau, het onstoffelijke plekje in het universum van onszelf.

Het universum is opgebouwd uit fragmentaire dimensies die uit beeldvormige plaatjes bestaan. Deze dimensies zijn de kosmische velden die aansluiten bij datgene wat we Zijn. Tijdens de lessen wordt duidelijk dat alles wat wordt ervaren een illusie is die we zelf hebben gecreëerd. Deze illusie is ontstaan door datgene wat ooit is gedacht. Dat betekent niet dat illusie slecht is. Integendeel, illusie is juist nodig om het denken in te kaderen, bedoeld om ons te laten leren wie en wat we werkelijk Zijn. De illusie zorgt ervoor dat we kunnen groeien richting onze Ware Zelf.

Deze staat van Zijn kan nu worden bereikt, omdat we onszelf kunnen vereenzelvigen met het Grotere Geheel. Grenzen van tijd en ruimte kunnen daadwerkelijk overschreden worden. Alleen, ook deze manier van reizen is afhankelijk van het bewustzijnsniveau en de daarbij behorende sensitiviteit.