Vele jaren geleden begon ik met schrijven. Nu anno 2017 kom ik deze ‘oude verhalen’ weer tegen en wat blijkt…, ze zijn nu actueler dan ooit! Diepgaande stukken waren daarbij die de basis vertegenwoordigden van de huidige eenheidsleer. Deze ‘oude verhalen’ zijn mijn eigen kosmische herinneringen en hebben mij meerdere malen geholpen en de bevestiging gegeven van het aankomende nieuwe tijdperk. Bij dat tijdperk hoort ook nieuwe denkvormen. Wereldwijd is het nieuwetijds bewustzijn nu herken- en voelbaar.
Daarom wil ik graag enkele ‘oude verhalen’ met jullie delen.
Hopelijk vinden jullie het leuk om mee te lezen, inzage te verkrijgen in de opbouw van de eenheidsleer zodat je ook gaat begrijpen waarom de ‘cirkel met de stip’ bij het Nieuwe Universele Denken hoort.

Het onderstaande is een korte vertaalslag van de Universele Liefde, geschreven in 2010.

Liefde IS, Liefde is altijd en eeuwig in en rond ons heen, in al onze uitdrukkingen en gewaarwordingen. Waarin kan deze Liefde dan gezien worden? We zien zoveel kwaadheid, boosheid en geweld in de wereld. Dat is het nu juist! De mens is als het ware tweeslachtig. Dat betekent dat als het goede in de mens aanwezig is, het kwade ook aanwezig zal zijn. “Het mes snijdt altijd aan twee kanten” is het leven in de dualiteit.

Het is de bedoeling dat beide kanten onderzocht worden, zodat men hiervan kan leren. Dus als het kwade niet onderzocht en beheerst zal worden, zal het goede ook niet kunnen overheersen in het menselijke bestaan. Het kwade moet eerst herkent en beheerst worden om zo het goede te kunnen vinden. Dit hoeft niet ten koste te gaan van het kwade. Het kwade moet niet onderdrukt worden, want als het kwade niet geaccepteert wordt kan er ook geen plaats zijn voor het goede. De één houdt het ander in stand omdat beide een eenheid zijn. Beide krachten kunnen gevormd worden door de mens, zodat deze in evenwicht kunnen functioneren.

Deze dualistische tegenpolen zijn slechts symbolische krachten, opgeslagen in het dagbewustzijn die herkent en omgezet worden naar het denken. Dat betekent dat elk mens in zijn dagelijks leven uiting geeft aan deze innerlijke impulsen, die door innerlijk bewustwording gevormd wordt, maar afhankelijk is van het evolutieplan. Dit vertegenwoordigd de werkelijkheid van het Zelf, dat wordt bepaald door evolutie en het leerproces.

De mensheid bestaat uit Liefde, waarin de dualiteit gewaarborgt is. Dit houdt in het innerlijk Weten overschaduwd wordt door het verstandelijk denken. Het ‘leeg’ zijn overstijgt het verstandelijk denken en zorgt ervoor dat het geheel overzien kan worden. Het geheel dat IS, is Liefde! Liefde voor alles dat leeft. Het innerlijk Weten dat het geheel overkoepelt en waarin het denken slechts een onderdeel is. Een onderdeel van het geheel, net als het goede en het kwade een onderdeel is van het menselijk bestaan.

Het Weten wat Zuivere Liefde IS, stijgt boven alles uit, door slechts te Zijn. Het goede heeft het kwade begrepen en overwonnen. Het leerproces in de dualiteit is afgelegd. “Het is volbracht!” Dit waren de woorden van de persoonlijkheid Jezus en dit bedoelde hij dan ook. De dualiteit bestond voor hem niet meer! Hij mocht en kón er bovenuit stijgen. Op dat moment ervaarde hij het IS, in AL! Hij ervaarde de eenheid in alles te boven! Hij ervaarde dat hij de vader, de moeder, het kind, de broeder, de zuster, de bomen, de planten, de dieren IS! Alles wat leeft, zelfs de aarde en stenen: alles wat bewustzijn IS!

Alles is gestolde energie die vertaald kan worden in Liefde. De Liefde houdt het energiepeil die de materie wenst bij elkaar om zodoende een bepaalde vorm te scheppen en deze vast te houden. Elke energievorm is door gedachten gecreëerd en geschapen. Door gedachtekrachten (bewustzijn = Liefde) te bundelen en te beheersen, gecombineerd met orde, is de mens in staat om te creëren, te scheppen en te vernietigen om uiteindelijk te leren wat men IS. Elk mens IS Liefde in welk opzicht dan ook. Men IS het middelpunt van bewustzijn, de volmaakte energiepatronen om deze energie te beheersen. Dit is volbracht door evolutie, dat door denken is gecreëerd. Dit vertegenwoordigd niet alleen de mens op aarde, maar ook elk mens in de astrale sferen, het geestelijk leven en zelfs verder. Alle mensen zijn verbonden met elkaar, niemand staat hier los van. Allen geboren uit het stof der geest, om te groeien en zichzelf te ‘herinneren’ zodat men innerlijk kan Weten wie men IS. De dualiteit te boven IS Liefde. Liefde is de gehele mensheid die eenheid IS en altijd zal blijven, eeuwig en altijd.

Elisabeth van Gelder
IMG_5151