Eenheidsleer is niet nieuw, maar bestaat al vanaf het begin van het Alomvertegenwoordigd Zijn. Dit besef van ‘Zijn’ is het niveau van hoger bewustzijn en wordt nu door veel mensen ervaren.

Het niveau van Hoger Bewustzijn is een weerspiegeling van het huidige tijdsaspect en vertegenwoordigt een nieuwe tijdperk met daarin het Nieuwe Universele Denken. Dit tijdperk is door onszelf gecreëerd, omdat wijzelf de evolutie én het universum in stand houden.

Dit niveau behoort bij de geestelijk werelden van Licht en gaan voorbij de astrale gebieden. De Goddelijke Bron is het middelpunt van al deze werelden en die bron is in ons DNA-systeem opgeslagen. Al deze werelden bevinden zich in en om elkaar heen met deze bron als middelpunt. Door deze werelden te leren her-inneren, in het NU, kunnen we voorbij de illusie kijken en doorgroeien richting het niveau van Hoger Bewustzijn.

Het behalen van het niveau van Hoger Bewustzijn is in deze tijd van evolutie nog niet voor iedereen weggelegd. Dit is afhankelijk van het bewustzijnsniveau en welke sensitiviteit men bezit. Desondanks bezit iedereen een verbinding met zijn Hogere Zelf die bewust of onbewust kan worden ervaren.