Vele jaren geleden begon ik met schrijven. Nu anno 2017 kom ik deze ‘oude verhalen’ weer tegen en wat blijkt…, ze zijn nu actueler dan ooit! Diepgaande stukken waren daarbij die de basis vertegenwoordigden van de huidige eenheidsleer. Deze ‘oude verhalen’ zijn mijn eigen kosmische herinneringen en hebben mij meerdere malen geholpen en de bevestiging gegeven van het aankomende nieuwe tijdperk. Bij dat tijdperk hoort ook nieuwe denkvormen. Wereldwijd is het nieuwetijds bewustzijn nu herken- en voelbaar.
Daarom wil ik graag enkele ‘oude verhalen’ met jullie delen.
Hopelijk vinden jullie het leuk om mee te lezen, inzage te verkrijgen in de opbouw van de eenheidsleer zodat je ook gaat begrijpen waarom de ‘cirkel met de stip’ bij het Nieuwe Universele Denken hoort.

Het onderstaande is een korte vertaalslag van het NU, geschreven in 2010.
De tijd van NU is Niets, in het Niets is geen tijd. Tijd is gemaakt door de mens en vervormt en beperkt de mens. De tegenwoordige tijd van NU is NU, dus Niets. Het NU is niet in tijd, woorden en/of beelden uit te drukken. Het NU is niet te bevatten in het denken. Zolang er verstandelijk over nagedacht wordt, is het NU al weer verdwenen. Het NU vliegt als het ware voorbij in ruimte en tijd.

Het NU is het middelpunt van het denken en voelen en niet te bevatten. Het NU kan wel ervaren worden vanuit het gevoel, omdat gevoelens niets te maken hebben met het verstand. Het NU is slechts te bevatten via het hart der Liefde, dat de poort IS tot de hogere dimensies die Alles te boven gaan. Het NU wil zeggen dat tijd niet belangrijk is, enkel Liefde IS!

− Het Weten wat NU IS, is het belangrijkste om te leren in het menselijk evolutieproces, NU IS geen tijd, NU IS Liefde! −

Elisabeth van Gelder