ITC – eenheidsleer is een opleiding op hoger bewustzijnsniveau en leert je nieuwe technieken die aansluiten bij het nieuwe tijdsbewustzijn. Je leert om te gaan met het nieuwe eenheidssysteem, het ‘uploaden’ van informative en diverse teken/coachingtechnieken op basis van nulpuntenergie. Doelstelling is het leren coachen vanuit intuïtie, vertalen van beeld en tekensymbolisering, verdiepen tot het herkennen en opheffen van blokkades vanuit verbinding met je Hogere Zelf.

De opleiding Intuitief tekencoach is opgedeeld in 3 modules waarin je het volgende leert:

Module 1
• Nieuwetijds coaching en tekentechnieken
• Basiskennis eenheidsleer/intuïtief tekenen
• Praktisch werken met nulpuntenergie
• Intuïtieve en persoonlijke bewustwording

Module 2
• Begeleid oefentrainingen met “clienten”
• Kennis en vertalen van kleurvorming
• Herkennen en vertalen van blokkades
• Herkennen en vertalen van beeld en symboliekvorming

Module 3
• Blokkades opheffen vanuit je Hogere Zelf
• Doelgericht en praktische clientbenadering
• Aanvullende kennis nieuwe tijdskinderen
• Eindbeoordeling met eventuele herhalingen

LET OP Belangrijk!
In Module 2 en 3 werk je op meerdere datums met zelf uitgezochte “clienten”. De datums voor deze praktijkgerichte trainingen worden vooraf aangegeven.

Certificaat: Na iedere doorlopen module ontvang je van het UNIVERSEEL ONDERWIJS INSTITUUT een deelnamecertificaat.

Lesdatums 2017: ITC- Eenheidsleer – Module 1

Za. 23 en 30 september.
Za. 7,14, 21 en 28 oktober.
Za. 4 en 11 november

Lestijd: 13.00 tot 15.00 uur.

Leslocatie: Zusterstraat 31 – Gorinchem
Contact / aanmelden: info@eenheidsleer.nl
Docent: Elisabeth van Gelder.

IMG_2284IMG_5038