Think new
Think different
Learn to download
To be beautiful
To be free
To be yourself
To say… ‘I AM’

7 STEPS TO BE YOURSELF is een seminar op hoger bewustzijnsniveau waar je technieken leert die je helpen het leven in alle facetten zelf te ervaren en je bewustzijnsniveau versneld te verhogen. Je leert om te gaan met het nieuwe eenheidssysteem, het downloaden van kosmische informatie op basis van nulpuntenergie. Het resultaat kan zijn het ervaren van de verbindingen met het universum, de eenheid in jezelf, tijdloos reizen, het verdiepen van je inzichten, tot het Zuivere Weten, het contact met je Ware Zelf.

De seminar “VAN 5 NAAR 13D” is laagdrempelig en speciaal geschikt voor professionals, therapeuten, coaches en andere hoog sensitieve personen.

Datum: Zo 22 oktober.
Tijd: 13.00 tot 16.30 uur. (inloop vanaf 12.30 uur)
Kosten seminar: € 60,- incl. certificaat van deelname

UNIVERSEEL ONDERWIJS INSTITUUT
Docent: Elisabeth van Gelder
UOI Leslocatie Bakel
Het Parochiehuis
Gemertseweg 2
5761CB Bakel

Contact en aanmelden via: info@eenheidsleer.nl

Kijk op onze site www.eenheidsleer.nl voor het actuele aanbod.
Facebook: Universeel Onderwijs Instituut – energetische opleidingen – eenheidsleer