De Eliah Kronieken geven de essentie van Hoger Bewustzijn weer, voorbij het besef van ‘tijd’. Het bewustzijn is nu voor iedereen verhoogd, ongeacht of dit kan worden begrepen of niet. Deze bewustzijnsverhoging is een tijdsaspect dat zich nu afspeelt en geeft een evolutionaire zielsverhoging voor iedereen. Datgene wat in de kronieken beschreven staat, is de verwoording van dit proces en de verklaring van het Goddelijke Zijn, de essentie van het leven.

Het leven is voor veel mensen altijd een onderwerp geweest dat vele vragen oproept, maar die vraagstukken worden nu door de goddelijke wereld persoonlijk verklaard. Het betreft de vraagstukken van het Alomvattende Leven: het hoe, wat en waarom het leven IS zoals het IS. Maar ook de omwenteling en de verschuiving richting het niveau van Hoger Bewustzijn worden in de Eliah Kronieken verklaard.

De wetten die in de kronieken beschreven staan zijn ook in onszelf aanwezig. Deze wetten kunnen nu gebruikt worden als een kader in deze tijd van evolutie. Maar ook de goddelijke wereld kan als een ‘gesproken taal’ vanuit onszelf worden gehoord, omdat de bron zich nu in het midden bevindt van ons Zijn. Enkel, dat kan alleen in het NU.

Het NU is het Nulpunt van onszelf dat ons verbindt met de Goddelijke Bron. Afhankelijk van iemands bewustzijnsniveau kan in het NU de Goddelijke Bron worden ervaren.

Omdat alles een voorbedacht goddelijk plan heeft, dat uitgewerkt moet worden op aarde, is het nodig dat men leert wat het is om enkel te Zijn. Het Goddelijke Zijn is bewustzijn dat ten dienste staat van het Grotere Geheel. De mens zelf IS het universum en alles wat zich hierin bevindt is ontstaan vanuit het goddelijke bewustzijn.

Aangezien ieder mens het goddelijke aspect in zich heeft – dat te vinden is in het hart – is iedereen in staat om zichzelf te vereenzelvigen met alles wat leeft, dus ook met de goddelijke wereld. Deze vereenzelviging is nodig om vanuit de aarde de goddelijke oorsprong, de Goddelijke Bron, het Alles en Niets, te hervinden.

De eenheidsleer geeft de bewustwording weer die nu bij iedereen zal plaatsvinden. Iedereen kan zich nu doelmatig opstellen om een hoger perspectief te bereiken, waardoor het universum met daarin het menselijke hart als middelpunt kan worden begrepen. In alles wat IS is een middelpunt, zowel op celdelend als op kosmisch niveau. De verbindingen tussen de zichtbare en onzichtbare werelden worden in de Eliah Kronieken verduidelijkt, om de omzetting naar het Nieuwe Tijdperk te kunnen begrijpen. Door de verbindingen te leren begrijpen, kan het oude denken losgelaten worden, zodat er ruimte komt voor het Nieuwe Universele Denken. Deze vernieuwde manier van denken zal ervoor zorgen dat het ‘Gouden Tijdperk’ wordt bereikt.