Het probleem van de wetenschap is dat men niet begrijpt dat alles dubbel aanwezig is. Alles wat bestaat, dus IS, is een gevormd veld dat tweeledig IS en dat dus tweemaal bestaat. Alleen de ene helft is onstoffelijk aanwezig en is dus niet te traceren of wetenschappelijk te bewijzen. Ondanks dat deze zienswijze bij sommige wetenschappers misschien wel aanwezig is, begrijpt men niet dat de wereld een complexe bestaansvorm is die opgebouwd is uit gefragmenteerde beeldplaatjes. Deze plaatjes zijn de beelden – die de illusie vasthouden in en binnen het geheel – van een universele complexiteit die enkel te voelen en te begrijpen is in het NU. Het NU is daarentegen het tegenovergestelde van de illusie waardoor we als mens in staat zijn om deze complexiteit als een waarheid in ons op te nemen. Ook wij bestaan uit twee lichamen waarin we kunnen schuiven en onszelf kunnen opsplitsen. Hierdoor komt het dat we kunnen schuiven en onszelf kunnen verplaatsen sneller dan het licht. De illusie die we allemaal in ons hebben is niet alleen een deel van onszelf, doordat we denken, maar is tevens ook aanwezig in het Grotere Geheel. Het is alleen de afwezigheid van het besef dat deze illusie dubbel aanwezig is en dat we hierdoor verder kunnen kijken dan voorheen.

Als alles bestaat in en binnen het geheel en in het Niets, dat tevens de tegenpool is van het Alles, dan beseffen we nog niet helemaal dat wijzelf alles laten uitkristalliseren doordat we denken. Niet alleen ons denken zorgt voor de illusie maar ook is deze afhankelijk van het universele plan waarin de kosmos is opgenomen. De voorspellingen dat we groter dan goden kunnen worden en waardoor we enkel nog hoeven te Zijn is eerder begonnen dan men heeft gedacht. Met deze bewoording wordt enkel de ‘nietige bestaansvorm’ bedoeld die in ons allemaal aanwezig is. Oftewel de verwoording van de aanwezige illusie die waargenomen kan worden in het NU en die afhankelijk is van het veld waarop iemand behoort te Zijn. Iedereen leeft in, maar ook binnen het geheel, dubbel aanwezig. Het is enkel de aanwezigheid van de bestaansvorm die het bewustzijn van iemand IS maar tegelijktijdig óók schept. Deze is niet gebonden aan illusie, noch aan het feit dat de kosmos een platte gewaarwording is van Licht. Het Licht waarin wij functioneren en waarin alle informatie aanwezig is en die enkel kan worden opgebouwd door ervaringen die alsnog worden opgeslagen in het onstoffelijke Zelf. Nu heeft de mens ook een Hogere Zelf, zodat je het onstoffelijke Zelf hebt, het stoffelijk lichaam maar ook nog het Hogere Zelf. Dit Hogere Zelf is niet dubbel aanwezig, enkel onstoffelijk. Bij elkaar zijn dit drie gewaarwordingen die moeten samenwerken voor de ontwikkeling van de desbetreffende persoon en de evolutie.

Doordat er automatisch een verbinding is die gevormd is uit kosmische informatie die ons als mens in stand houdt en ons laat evolueren in en binnen het geheel, neemt dit niet weg dat deze ook in onszelf aanwezig is en in elkaar grijpt als een lus die plat in het universum aanwezig is en roteert om zichzelf. Deze lus IS het plaatje, de gewaarwording waardoor we kunnen constateren dat we kunnen Zijn, dat we leven. Het bewustzijn is opgebouwd uit ervaringen die ontsprongen zijn uit het Niets en daarna zijn eigen weg gaat vinden binnen het geheel. Door de derde verbinding, met het Hogere Zelf, kunnen we ‘her-inneren’ wie en wat we Zijn en waardoor we kunnen beginnen met onze innerlijke ontwikkeling. Die ontwikkeling loopt synchroon met het universum en laat ons allemaal evolueren. Niet dat vanuit deze gewaarwording een besef zal groeien dat we allen Goddelijk Zijn, nee het zal eerder herkend worden als een besef van mens Zijn. Een diep geworteld besef waarin we worden opgenomen in het universele gedachtegoed dat uitgekristalliseerd bewustzijn is oftewel heeft gevormd. Deze gedachte IS er dan en heeft een onstoffelijke achtergrond maar zal gezien worden als materie doordat we het terugtrekken naar het veld waar wij het zelf kunnen ervaren. Deze drie-eenheid is bedoeld om het geheel te laten groeien en te laten gedijen, waardoor we uiteindelijk gaan leren beseffen dat we allemaal EEN Zijn met het Grotere Geheel; Gelijk als Goden.