Het Nieuwe Universele Denken. Nieuwe metafysica. De snaartheorie in onszelf. Wat houden deze begrippen in?

Hieronder staat de uitleg van de snaartheorie, die zowel in jezelf als in het universum ligt. Deze theorie behoort tot de nieuwe metafysica, oftewel tot het Nieuwe Universele Denken.

Ieder mens is opgebouwd uit verschillende dimensies die zowel wiskundig als natuurkundig bekeken kunnen worden. Dit houdt in dat:
• iemand die iets wil zien, zal zien wat hij kan zien. Het willende is de factor om iets te zien wat gezien kan worden.
• ieder mens de dimensies van tijd en ruimte kan overschrijden. Omdat dit enkel een gevolg is van het willende dat losgelaten wordt.
• iedereen die dit doet de vierde dimensie ingaat, waardoor er virtueel – de 3D ervaring in het NU – in het universum kan worden rondgekeken. Ook het universum is een onderdeel van de mens, omdat ieder mens ontstaan is uit sterrenstof. Oftewel: het Goddelijke Licht is doorgetrokken naar de materie.
• ieder mens het Licht in zich heeft. Maar dat kan enkel gezien worden op het level van bewustzijn. Dit level is verbonden met het Zelf, dat overzien wordt door de leerprocessen die gevolgd moeten worden om de bron in jezelf te behalen.
• ieder mens hetzelfde leertraject moet doorlopen dat uitgezet is door wat iemand denkt. De snaartheorie is een onderdeel van de mens zelf, omdat de theorie een onderdeel is van het universum.
• deze theorie ‘her-innerd’ kan worden. De wetmatige krachten die in deze tijd overwonnen moeten worden – dit is een collectieve ontwikkeling die nu plaats vindt – zeggen ook iets over de wetenschappelijke ‘dwaalsporen’ die nog steeds gevolgd worden. Deze ‘dwaalsporen’, die wetenschappers net zo goed hebben, zijn de gevolgen van de gradatie van bewustzijn van de wetenschappers, omdat zij het universum enkel vanuit hun denken waarnemen. Echter, er zijn nu ook wetenschappers die zich bewust worden van hun Innerlijke Weten en hun wijsheden niet alleen meer vanuit hun denken halen, maar ook vanuit hun Zelf, vanuit hun hart, in het NU.
• iedereen, net als de wetenschappers, de snaartheorie kan leren bevatten door te verblijven in het NU. Dan kan pas écht begrepen worden wat iemand IS: het universum, met daarin alle facetten van bewustzijn die tevens in ieder ander liggen opgeslagen en die gezien kunnen worden als een eenheid. Als een eenheid waarin alle facetten, alle bewustzijnsfases, gecoördineerd liggen opgeslagen om vanuit ons Zelf te worden ‘her-innerd’.
• de werkelijkheden van het universum, in het NU, als een waarheid kunnen worden gezien. Dus ook de wetenschappelijk onderbouwde vraagstukken waarmee iedereen zich momenteel bezig houdt.

De evolutie is ontworpen en uitgezet door onszelf. Wat is erop tegen om deze om te draaien en tegen jezelf te zeggen: “Ik ga ‘her-inneren’ wie en wat ik was, om te leren mezelf te Zijn.” Waardoor je kunt zeggen: “Ik Ben”. Niemand kan tegen jou zeggen: “doe het niet”. Het Innerlijke Weten is de kracht en de drijfveer voor verdere ontwikkeling, de evolutie voor de Universeel Denkende Mens. Er is geen begin en geen einde aan de evolutie die door onszelf is geschapen, omdat wij het universum zelf zijn.

Wat is het dan wat wetenschappers nog net niet zien en begrijpen? Wat Weten degenen die zogenaamd hun ‘blik op oneindig en hun verstand op nul’ hebben gezet dan wel? De verbinding die ieder mens heeft, is tweeledig, dubbel aanwezig. De onstoffelijke velden, waarin alles IS en waarin alle kennis opgeslagen ligt, vormen een kwestie die de wetenschappers nog niet aan de snaartheorie hebben gekoppeld. De aarde is een dubbele planeet. Net als de zon, de maan en elk zonnestelsel dat bestaat. Net als het onstoffelijke lichaam dat zich om je heen bevindt. Als je zou weten wat het is om jezelf terug te zien in het universum, dan zou je beseffen dat wij allen hetzelfde kunnen en gelijk als goden Zijn.