In mij, maar ook in ieder ander, leven vele werkelijkheden die aansluiten op de Universele Leer van Eenheid. Deze leer laat ons in deze tijd van evolutie zien dat alles in eenheid met elkaar verbonden is en dat ieder mens een goddelijke persoonlijkheid is die opgedeeld ligt in het universum, in gradaties van Zijn. Met andere woorden, ieder mens heeft een eigen werkelijkheid en datgene wat iemand denkt heeft invloed op het universum en op ons allemaal. Daarom is het belangrijk dat alles in balans blijft, want iedere gedachte is nu terug te voelen in onszelf. Deze terugkoppeling is een gevolg van het nieuwe eenheidssysteem, dat ik eerst zelf moest ontdekken, wilde ik de Universele Leer van Eenheid kunnen beschrijven.

Iedereen kent het gevoel wel dat er ‘iets’ in jezelf aanwezig is dat zegt: “Ik weet het niet en ik kan het niet verklaren, maar ik Weet wél dat het zo is”. Dat is het abstracte denken, de vereenzelviging met de Goddelijke Geest, het Innerlijke Weten. Dat is wat ik telkens mocht ervaren als ik mezelf openstelde in het NU. De vereenzelviging met de Goddelijke Geest heeft ervoor gezorgd dat ik deze leer kon beschrijven.

De persoon die ik nu ben, is gevormd uit datgene wat ik voorheen heb gedacht, door de vragen die ik mijzelf stelde. Totdat ik er op een gegeven moment achter kwam dat ik op iedere vraag het antwoord zelf al had. Ik leerde dat ieder antwoord een herinnering is vanuit mezelf, een opgeslagen feit. Zo is ook de eenheidsleer. In het NU heb je geen vragen meer, maar verblijf je in eenheid met jezelf. Dit systeem, de eenheid, de wetten, alle informatie die ik nodig had, was in mezelf al aanwezig. Weliswaar is dat een proces van vallen en opstaan geweest, maar daardoor heb ik mezelf wel kunnen ontwikkelen tot degene die ik nu ben.

Ik ben net als ieder ander een kosmische persoonlijkheid die in staat is om te leren vanuit zichzelf. Dat houdt in dat ik de Universele Leer van Eenheid ooit al een keer had opgeslagen in mijn Zelf. Deze informatie was gewoon aanwezig, beschikbaar in het NU, op de momenten dat ik niet nadacht. Maar, dat proces werd ook gestuurd. Het was niet zo dat deze herinneringen tot stand kwamen omdat ik dat zelf wilde. Dat kan ook niet, omdat deze informatie bij de diepere dimensies behoort en daarvoor moet het ego-principe worden opgegeven.

Dus nu, door de omzetting die Alomvattend is, kan deze kosmische informatie door iedereen worden herinnerd als een vaststaand feit, vanuit het Zelf, het Innerlijke Weten. Zoals ik het nu beschrijf, lijkt het zo eenvoudig om een proces te volgen waardoor je jezelf kunt zijn. Niets is echter minder waar. Het verlangen en de moed om te verbeteren en om oude gedragspatronen los te laten, zal ieder voor zich moeten ontwikkelen. Niemand kan dat doen voor een ander. Het zal altijd een innerlijke reis zijn die innerlijk doorvoeld moet worden. Dat is precies datgene wat ik heb gedaan en wat ik mocht ervaren:  een innerlijke reis in de diepte van mijn ziel, een ‘vertaling’ vanuit mijn hart.