Sinds 21 December 2012 - de afloop van de Mayakalender - bezit iedereen een eenheidssysteem: de Weg van het Hart kan nu chronologisch worden gevolgd! Je kunt nu leren vanuit jezelf!

Agenda

shutterstock_147995039

Instromen mogelijk… EENHEIDSLEER: HBMeditatie – Module 1

27 maart 2017
19.30 - 21.30 uur.

De HBMeditatie praktijk opleiding leert je technieken die je helpen HBMeditatie in alle facetten zelf te ervaren en je bewustzijnsniveau versneld te verhogen. Je leert om te gaan met het nieuwe eenheidssysteem, het downloaden van de kosmische grondwetten op basis van nulpuntenergie. Het resultaat kan zijn het ervaren, herkennen van de verbindingen met het universum, [...]

IMG_0916

Oriëntatieavond Opleiding Intuïtief Tekencoach

3 april 2017
19.30 - 21.30 uur

Wil jij graag Intuïtief Tekencoach worden? En oriënteren of de opleiding bij je past? Op deze avond ga jijzelf tekenen en voelen zodat je inzage krijgt in datgene wat jouw toekomstige cliënten zullen ervaren. Ook krijg je een overzicht van de aankomende najaarsopleiding. Bijdrage voor de oriëntatieavond: €25,- incl. gebruik materiaal. Interesse? Meld je dan [...]

Start opleiding Intuïtief Tekencoach

23 september 2017
13.00 - 15.00 uur

ITC – eenheidsleer is een opleiding op hoger bewustzijnsniveau en leert je nieuwe technieken die aansluiten bij het nieuwe tijdsbewustzijn. Je leert om te gaan met het nieuwe eenheidssysteem, het ‘uploaden’ van informative en diverse teken/coachingtechnieken op basis van nulpuntenergie. Doelstelling is het leren coachen vanuit intuïtie, vertalen van beeld en tekensymbolisering, verdiepen tot het [...]

Blog

Mijn visie voor de nieuwe gezondheidszorg…

Iemand vroeg mij laatst hoe ik de toekomst zie… Waar moeten we naartoe? Waar liggen je wensen? Ik moest even nadenken, voelen wat deze vraag precies voor mij betekende. “Ga even zitten”: zei ik en vertelde hem in alle rust over mijn visie, vanuit het besef dat het oude denken afbrokkelt en het nieuwe daarin [...]

Oude ziel, herken jij het “Het” vanuit het Niets?

Als Alles IS zoals het IS en als je bewust bent van de wetmatigheid in jezelf (die gevormd is door bewustzijn) dan weet je waarschijnlijk ook wat bedoeld wordt met ‘Niets Ben Ik en Alles Ben Ik’. Mocht je dit herkennen dan ben je waarschijnlijk ook bewust van het feit dat je een heel hoog [...]

De theorie van ‘Alles en Niets’ verklaard!

Het probleem van de wetenschap is dat men niet begrijpt dat alles dubbel aanwezig is. Alles wat bestaat, dus IS, is een gevormd veld dat tweeledig IS en dat dus tweemaal bestaat. Alleen de ene helft is onstoffelijk aanwezig en is dus niet te traceren of wetenschappelijk te bewijzen. Ondanks dat deze zienswijze bij sommige [...]

Zwaluwen zover…

Zwaluwen zo ver vanuit het Oosten ziehier geland. Zonder iets alleen zijzelf. Gekwakel in het donker wat zou dat zijn? Niemand die het Weet want zwaluwen denken niet. Zeven lentes jong dan pas zullen ze Weten wat ze zijn geworden, zwaluwen op de grond. Dagen gaan voorbij waarop zij zwerven in het donker van de [...]